Jaarverslag 2021 - Inhoudsopgave

Wij publiceren het jaarverslag 2021 alleen op het internet. Bij een aantal onderwerpen hebben we actualiteiten toegevoegd, die speelden in 2021. De actualiteiten die voorbij komen zijn: Inburgering, Ontwikkelingen in Chávez-verblijfsrecht, De Afdeling en de menselijke maat, Inreis en corona, Het jongvolwassenenbeleid, Wet arbeid vreemdelingen (Wav), Verslag ontwikkelingen Stichting Fonds Rechtsbescherming Immigranten (SFRI) 2021 en Ranov-vergunninghouders zijn eindelijk vrijgesteld van de documenteneis. 

Op deze pagina treft u de inhoudsopgave aan met linken naar alle onderliggende pagina's. Ziet u een interessant onderwerp dan hoeft u alleen op de titel te klikken; u wordt direct doorgeleid naar de betreffende informatie. Vanaf de informatiepagina's kunt u weer heel makkelijk terug naar deze pagina. 

VOORWOORD

1. INLEIDING 

2. WERKGROEP RECHTSBIJSTAND IN VREEMDELINGENZAKEN

3. CURSUSSEN EN BIJEENKOMSTEN
Onderwerpen: Het onderwijs, Cursussen in het tweede coronajaar, De webinars, Incompany cursussen, Bijeenkomsten Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken en Cijfers.
ACTUALITEITEN: Inburgering en Ontwikkelingen in Chávez-verblijfsrecht

4. MIGRATIEWEB
Onderwerpen: De databank en Ontwikkelingen en resultaten in het afgelopen jaar.
ACTUALITEITEN: De Afdeling en de menselijke maat en Inreis en corona

5. ASIEL- EN MIGRANTENRECHT
Onderwerpen: Het tijdschrift en Ontwikkelingen en resultaten in het afgelopen jaar. 
ACTUALITEITEN: Het jongvolwassenenbeleid

6. JURISPRUDENTIE VREEMDELINGENRECHT
Onderwerpen: Het tijdschrift, Ontwikkelingen en resultaten in het afgelopen jaar en De Migratie Annotatiewedstrijd 2021.
ACTUALITEIT: Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en Verslag ontwikkelingen Stichting Fonds Rechtsbescherming Immigranten (SFRI) 2021

7. VRAGENDIENST
Onderwerpen: Dienstverlening en Ontwikkelingen en resultaten in het afgelopen jaar. 
ACTUALITEIT: Ranov-vergunninghouders zijn eindelijk vrijgesteld van de documenteneis 

8. COMMISSIE MEIJERS

9. ORGANISATIE

BIJLAGEN

*Nog niet vrijgegeven publicaties worden later toegevoegd.