Jaarverslag 2021 - Vragendienst

*Om de linken naar ve-nummers of Migratieweb te kunnen gebruiken, dient u ingelogd te zijn op Migratieweb. Heeft u geen toegang dan kunt u een hier een proefaccount aanvragen. 

Dienstverlening
Bij de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV) aangesloten rechtshulpverleners kunnen zaakgerelateerde vragen voorleggen aan de Vragendienst. Met de Vragendienst biedt Stichting Migratierecht Nederland (SMN) ondersteuning aan WRV-leden en voorziet zij deze van informatie inzake de rechtspositie van migranten. Dankzij de Vragendienst staat SMN in direct contact met de rechtspraktijk van advocaten, de Vragendienst vervult hiermee een belangrijke signaleringsfunctie. In 2021 waren bijna alle redacteuren betrokken bij de beantwoording van de vragen. Over het algemeen is het in 2021 gelukt om de vragen binnen vijf werkdagen te beantwoorden. Een enkele keer lukte dit niet wegens tijdgebrek. 

Ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar
In totaal kwamen in 2021 ongeveer 127 vragen binnen bij de Vragendienst. Dit is iets minder dan in 2020 (145). Vragen die in de zomer- dan wel de winterstop zijn gesteld, zijn niet meegerekend. Zoals hierboven al genoemd heeft de Vragendienst een belangrijke signaleringsfunctie. Door de verschillende onderwerpen die aan bod komen, ontstaat bij de Stichting een goed beeld over wat er speelt in de praktijk van advocaten en professionals. Net zoals in voorgaande jaren blijkt dat er ook dit jaar nog altijd onduidelijkheid is over het onderwerp Chávez, al lijkt dit enigszins af te nemen. Er zijn in 2021 zo’n vijftien vragen binnengekomen die betrekking hebben op dit onderwerp. Interessant is een aantal vragen met betrekking tot de reikwijdte van het arrest. Men wil weten of ook broers en zussen of grootouders rechten kunnen ontlenen aan het arrest. Verder kwamen veel vragen voorbij m.b.t. gezinshereniging, vragen die betrekking hadden op de coronamaatregelen en ook een aantal asielgerelateerde vragen. 
In 2021 heeft een aantal teamleden een Vraag & Antwoord geschreven in het tijdschrift A&MR. In aflevering 1 buigt Gerd Westendorp zich over de vraag of een persoon als derdelander zijn geliefde kan bezoeken in Nederland ondanks de coronamaatregelen (ve21000138*). In aflevering 3 behandelt Nadia den Ouden de vraag “Wanneer mijn status als langdurig ingezetene wordt ingetrokken, ben ik dan automatisch mijn verblijfsrecht in de lidstaat verloren?” (ve21001061*). Twee afleveringen later beantwoorden Nadia den Ouden en Esther Wolthuis samen de vraag of voor de echtgenote van een Turkse werknemer die gezinshereniging verzoekt voor haar minderjarige kind een wachttermijn van een jaar geldt (ve21001605*). Tot slot geven dezelfde auteurs in nummer 9 antwoord op de vraag “Is Chávez van toepassing op stiefouders en (half-)broertjes en zusjes van het Nederlandse kind?” (ve21003119*).

TERUG