Jaarverslag 2021 - Jurisprudentie Vreemdelingenrecht

Het tijdschrift
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV) bevat de belangrijkste rechterlijke uitspraken in het nationale en internationale migratierecht en aanverwante onderwerpen als het nationaliteitsrecht en de Wet arbeid vreemdelingen. Uitspraken worden voorzien van trefwoorden, een samenvatting en, waar relevant, een annotatie. JV is te lezen op papier, op Migratieweb, op www.migratierecht.nl en in een app. Stichting Migratierecht Nederland (SMN) geeft JV samen met Sdu uit. Het redactiesecretariaat is ondergebracht bij SMN.

Ontwikkelingen en resultaten in het afgelopen jaar
Op een gezamenlijke vergadering met de uitgevers na, heeft de redactie in 2021 via teams vergaderd. Naar aanleiding van de toeslagenaffaire heeft de redactie aan het begin van het jaar een motto bij de selectie ingevoerd waarbij we gespitst zijn op hoe rechters omgaan met het toekennen van de inherente afwijkingsbevoegdheid en het evenredigheidsbeginsel. Dit heeft een paar uitspraken en twee mooie noten opgeleverd. 
Van begin februari tot half juni heeft Eva van der Wal, masterstudent Migratierecht aan de VU stage bij JV gelopen. Tijdens haar stage heeft zij een noot geschreven over digitaal procederen. Fleur Pouw, derdejaars studente, Universiteit van Tilburg heeft van begin september tot eind januari 2022 stage bij ons gelopen. En begin december is Aylin Avci begonnen als stagiaire (derdejaars HBO-rechten). De stagebegeleiding was grotendeels op afstand. 
In 2021 hebben we een JV-enquête uitgezet, die slechts door 34 van de 384 aangeschreven personen is ingevuld. Desalniettemin zijn de resultaten door de redactie en de uitgevers besproken en is o.a. besloten om in 2022 een aantal noten voor te publiceren op LinkedIn om meer interactie met het lezerspubliek te creëren. De raad voor de rechtspraak kondigde aan 75% van de jurisprudentie op rechtspraak.nl te willen gaan publiceren. Hierop vooruitlopend is in september besloten om alleen nog maar een selectie van de uitspraken van rechtspraak.nl op Migratieweb te plaatsen. De voorselectie van JV wordt daar ook direct door beïnvloed. Indien rechtspraak.nl besluit nog meer uitspraken aan te maken, zal de voorselectie door rechtbanken of een rechtspraak.nl voor professionals nodig zijn om de JV-werkzaamheden nog te kunnen uitvoeren. Ook zijn ideeën besproken om JV meer in digitale vorm en minder op papier te laten verschijnen. Om voldoende annotaties te kunnen blijven opnemen wordt gewerkt aan een annotatorensysteem zoals ook in het verleden voor Rechtspraak Vreemdelingenrecht heeft bestaan. Wat hopelijk meer annotaties en tijdsbesparing bij de redactiesecretaris oplevert. 
Eind 2021 is Menko Bosma als redacteur toegetreden tot JV. Daarmee is de plek van de ABRvS in de redactie vanaf 2022 weer vervuld en zijn we op volle sterkte. In 2022 willen we het 25-jarig bestaan van JV vieren met een extra uitgave in 2022. 
In 2021 verschenen er zestien afleveringen. In totaal werden 248 uitspraken in JV gepubliceerd waarvan 79 uitspraken werden geannoteerd. Dat zijn iets meer uitspraken dan het jaar daarvoor en iets minder noten. Het percentage geannoteerde uitspraken komt daarmee op ongeveer 32%. Bijna de helft van de noten werd geschreven door wetenschappers, een derde door de advocatuur en de rest door andere personen werkzaam in het migratierecht. Tevens hebben we ook weer de winnende noot van een student opgenomen van onze jaarlijkse annotatiewedstrijd. Met 131 uitspraken vormt de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State de hoofdmoot van de gepubliceerde uitspraken. Dit jaar zijn er aanzienlijk meer rechtbankuitspraken gepubliceerd dan vorig jaar 83 om 54. 

De redactie van JV werd in 2021 gevormd door:

  • Gerben Dijkman, advocaat bij Pieters advocaten te Utrecht
  • Jet van Gijn, rechter bij de Rechtbank Amsterdam
  • Tesseltje de Lange, Hoogleraar Europees migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen
  • Manfred Petsch, senior jurist IND Procesvertegenwoordiging
  • Sadhia Rafi, senior consulent, VluchtelingenWerk Nederland
  • Marcel Reurs, advocaat te Amsterdam (voorzitter)
  • Gerd Westendorp, SMN (redactiesecretaris)
     

Migratie Annotatiewedstrijd 2021
In 2021 vond de derde editie plaats van de Migratie Annotatiewedstrijd. Er zijn zeven inzendingen binnengekomen. De jury, bestaande uit P.R. Rodrigues (hoogleraar Immigratierecht, Universiteit Leiden), E.J. van Keken (rechter, Rechtbank Noord-Holland) en M.A.G. Reurs (advocaat, Everaert Advocaten en voorzitter redactie JV), boog zich over de inzendingen. Tijdens een online bijeenkomst via Teams op maandag 13 december is de winnaar van de Migratie Annotatiewedstrijd bekend gemaakt. De winnaar is Esmee Hardeman, studente aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij schreef de annotatie bij de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State; 28 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1627, nr. 202006295/1/V3. De jury oordeelde dat de annotatie erg goed en glashelder geschreven is, en een zeer goede structuur heeft. Esmee geeft een meer dan grondige analyse van de zaak en maakte gebruik van vele relevante referenties. Daarnaast is zij niet terughoudend geweest om haar eigen mening te uiten en heeft ze ook de impact voor de praktijk op migratieadvocaten en op de staatssecretaris verwerkt. De annotatie is te lezen in JV 2022/5 en te vinden op Migratieweb (ve21002309*).

TERUG