Jaarverslag 2021 - Migratieweb

De databank
In de databank Migratieweb wordt juridische informatie over het reguliere vreemdelingenrecht, het asielrecht op hoofdlijnen en aanverwante rechtsgebieden beschikbaar gesteld aan professionals en andere belangstellenden. Vooral praktijkjuristen, zoals rechtshulpverleners en medewerkers van de rechterlijke macht, en wetenschappers gebruiken Migratieweb. Ook hebben aan enkele universiteiten (rechten)studenten toegang tot Migratieweb.

Gebruikers van Migratieweb hebben toegang tot meer dan 36.400 redactioneel verrijkte documenten. In 2021 zijn ruim 1.700 nieuwe documenten toegevoegd. Meer dan de helft hiervan is jurisprudentie en bijna een kwart zijn artikel/publicaties en parlementaire stukken. De overige stukken zijn voornamelijk wet- en regelgeving. De redactie van Migratieweb bestaat uit juristen. Zij selecteren de relevante documenten en voorzien die van trefwoorden, kernbegrippen, een samenvatting en links naar andere documenten. Deze metadata maken het mogelijk om snel de context en de relevantie van een document te beoordelen.

Ontwikkelingen en resultaten in het afgelopen jaar
Ter verrijking van de databank verzoekt SMN advocaten om relevante, niet gepubliceerde uitspraken te delen. Ook in 2021 zijn er opnieuw honderden interessante uitspraken in Migratieweb opgenomen, die (nog) niet elders waren gepubliceerd. Ook plaatste de redactie weer enkele aan het migratierecht gerelateerde masterscripties, die zijn beoordeeld met een 8 of hoger.

In 2021 is Migratieweb overgestapt naar een andere leverancier. Deze verzorgt sinds mei 2021 het technisch beheer. De overstap is naar tevredenheid verlopen. Verder is er in 2021 een aantal - voornamelijk redactionele – aanpassingen gedaan en heeft er in oktober 2021 een upgrade plaatsgevonden van Drupal 8 naar Drupal 9.

Ook in 2021 was corona van invloed op het redactiewerk, waardoor voornamelijk vanuit huis werd gewerkt. Indien nodig was er de mogelijkheid om op kantoor te werken.

TERUG