Jaarverslag 2021 - Programmering cursussen en bijeenkomsten

 Datum          Plaats   Cursus                                                                                                           Docenten/sprekers                                                                 

12-04-2021

  n.v.t.

  Webinar Openbare orde en inreisverbod: van grondslag tot actualiteit

  Mr. A. Pahladsing    Mr. M.F. Wijngaarden

14-04-2021

  n.v.t.   Webinar Europese ontwikkelingen op het gebied van grenzen, asiel en
  migratie
  Mr. dr. M.H.A. Strik     
20-04 en   n.v.t.   Webinar Actualiteiten gezinsmigratie: Chávez verblijfsrecht   Mr. L. Fernandez Ferreiro   Mr. B. Wegelin
28-05-2021        Dr. M.A.K. Klaassen   Mr. B. Wegelin
28-04-2021   n.v.t.   Webinar Actualiteiten jurisprudentie Hof van Justitie EU   Mr. dr. H. Oosterom-Staples   Mr. A. Pahladsingh
20-05-2021   n.v.t.   Webinar Actualiteiten Associatierecht EEG-Turkije   Mr. H. Dogan   Mr. dr. H. Oosterom-Staples
08-06-2021   n.v.t.   Webinar Procederen bij de rechtbank   Mr. drs. J.H. van Breda   Mr. S. Wierink
16-06-2021   n.v.t.   Webinar Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken   Prof. mr. C.A. Groenendijk   Mr. dr. D. Kramer
        Mr. dr. J.B. Bierbach   Mr. J.S. Dobosz
           Mr. A. Pahladsingh   Mr. drs. C.J. Ullersma
25-06-2021   n.v.t.    Webinar Opvolgende asielaanvragen: nieuwe ronde, nieuwe kansen
  Digitale flitscursus over uitspraak HvJEU, 10 juni 2021, C-921/19,
  ECLI:EU:C:2021:478
  Mr. drs. S. van Lokven    Mr. S. Rafi
29-06-2021   n.v.t.   Webinar Actualiteiten vreemdelingenbewaring   Mr. M.L. van Riel    Mr. J.R.K.A.M. Waasdorp 
07-07-2021   n.v.t.   Webinar Actualiteiten vreemdelingenbewaring   Mr. M.L. van Riel    Mr. J.R.K.A.M. Waasdorp 
06-06 t/m 
31-08-2021
  n.v.t.    Zomerprogramma: diverse bovengenoemde webinars aangeboden als
  videocursus
    
14-09-2021    n.v.t.   Webinar Bestuursprocesrecht voor de asielpraktijk   Mr. dr. F.T. Groenewegen   Mr. M.F. Wijngaarden
07-10-2021   n.v.t.    Webinar Actualiteiten Hofjurisprudentie asiel: wat u niet leest in de
  samenvatting
  Mr. dr. K.E. Geertsema   Mr. M.F. Wijngaarden
11-10-2021    n.v.t.    Webinar De Dublinverordening: actuele ontwikkelingen en procederen
  in de praktijk
  Mr. W. Eikelboom   Mr. drs. S. van Lokven
28-10-2021   n.v.t.   Webinar Actualiteiten Gezinsmigratie: Chávez verblijfsrecht en andere
  onderwerpen
  Mr. L. Fernandez Ferreiro   Mr. dr. M.H.A. Strik
        Mr. B. Wegelin  
02-11-2021   n.v.t.   Webinar De BRP: wie bent u, vreemdeling?    Mr. J.E.J. ten Berg   Mr. drs. C.J. Ullersma
         Dhr. R. Zijlstra   
08-11-2021   n.v.t.   Webinar Actualiteiten Jurisprudentie Hof van Justitie EU   Mr. dr. H. Oosterom-Staples   Mr. A. Pahladsingh
16-11-2021   Utrecht   Rechten arbeidsmigranten in uitbuitingszaken   Mr. dr. P.J. Krop   Prof. mr. T. de Lange
17-11-2021   n.v.t.   Webinar Actualiteiten vreemdelingenbewaring   Mr. M.L. van Riel   Mr. J.R.K.A.M. Waasdorp
22-11-2021   n.v.t.   Webinar Actualiteiten vreemdelingenbewaring   Mr. M.L. van Riel   Mr. J.R.K.A.M. Waasdorp
02-12-2021   n.v.t.   Webinar De (nieuwe) Wet Inburgering   Mr. E.E.M. Bezem   Mr. E.J.W. Nissen
08-12-2021   n.v.t.   Webinar De vreemdeling in sociale zekerheidsland   Mr. E.C. Gelok   Mr. O.L.H.W.I. Korte
14-12-2021 Amersfoort   Werkgroep Rechtsbijstand in vreemdelingenzaken (WRV)   Mr. dr. V.M. Bex-Reimert   Prof. dr. A.B. Terlouw
        Mr. M.E. van Laar LLM   Prof. mr. dr. A.T. Marseille
        Mr. J. Luscuere   Mr. D.A. Verburg
        Mr. M.C.M. van der Mark   Dr. T.M. de Waal
15 t/m
31-12-2021 
  n.v.t.   Winterprogramma: diverse bovengenoemde webinars aangeboden als
  videocursus
    
2021    n.v.t.   Videocursus Associatierecht EEG-Turkije   Mr. dr. H. Oosterom-Staples    

TERUG