Jaarverslag 2021 - Selectie van in 2021 bijgewoonde bijeenkomsten

Datum   Organisatie   Onderwerp
29 januari - 
12 februari
  Akademie der Diözese
  Rottenburg-Stuttgart
Hohenheimer Tage zum Migrationsrecht (digitaal)
5 maart   Asser Intituut    The rule of law in the EU: lessons for the future (Martá Pardav, Anna Wójcik, Kim Lane Scheppele) (digitaal)
16-17 mei   VluchtelingenWerk Nederland    Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen (digitaal)
22 juni   Picum   Webinar Detention in the EU
15 juli   European Network on Statelessness   Webinar Using litigation to end statelessness
18 oktober   IND   Webinar Mensenhandel: criminele uitbuiting, IND (opname)
8-9 november   VluchtelingenWerk Nedeerland   Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen (digitaal)
29 november   Platform zelfbeschikking & verblijfsrecht
  & de VU
  De gevolgen van afhankelijk verblijfsrecht voor de emancipatie, integratie en veiligheid van vrouwen (digitaal)
10 december   Ministerie van Justitie en Veiligheid   Overleg Migratieketen (digitaal)
14 december   Stichting Migratierecht Nederland   Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (hybride)

TERUG