Jaarverslag 2019 - Inhoudsopgave

Wij publiceren het jaarverslag 2019 alleen op het internet. Bij een aantal onderwerpen hebben we actualiteiten toegevoegd, die op dit gebied speelden in 2019. De actualiteiten die voorbij komen zijn: Vreemdelingenbewaring, Brexit en Mensenhandel; Nareis en Gezinsband; Nationaliteit, Visumcode en Dublin; Discretionaire bevoegdheid en ambtshalve verlening verblijfsvergunning; Aanspraken op grond van Chavez.

Op deze pagina treft u de inhoudsopgave aan met links naar alle onderliggende pagina's. Ziet u een interessant onderwerp dan hoeft u alleen op de titel te klikken; u wordt direct doorgeleid naar de betreffende informatie. Vanaf de informatiepagina's kunt u weer heel gemakkelijk terug naar deze pagina.

VOORWOORD

1. INLEIDING

2. WERKGROEP RECHTSBIJSTAND IN VREEMDELINGENZAKEN

3. CURSUSSEN EN BIJEENKOMSTEN
Onderwerpen: 'Het onderwijs' en 'Ontwikkelingen en resultaten in het afgelopen jaar (cursussen, e-learning, bijeenkomst Parlement, conferentie Nationaliteitsrecht en WRV-bijeenkomsten)'. 
ACTUALITEITEN: Vreemdelingenbewaring, Brexit, Mensenhandel.

4. MIGRATIEWEB
Onderwerpen: 'De databank' en 'Ontwikkelingen en resultaten in 2019'.
ACTUALITEITEN: Nareis, Gezinsband.

5. ASIEL- EN MIGRANTENRECHT
Onderwerpen: 'Het tijdschrift' en 'Het symposium ‘met de kennis van nu’'.
ACTUALITEITEN: Nationaliteit, Visumcode, Dublin.

6. JURISPRUDENTIE VREEMDELINGENRECHT
Onderwerpen: 'Het tijdschrift' en 'De Migratie Annotatiewedstrijd 2019'.
ACTUALITEIT: Discretionaire bevoegdheid en ambtshalve verlening verblijfsvergunning.

7. VRAGENDIENST
ACTUALITEIT: Aanspraken op grond van Chavez. 

8. COMMISSIE MEIJERS

9. ORGANISATIE

BIJLAGEN

*Nog niet vrijgegeven publicaties worden later toegevoegd.